About us / o nás

Klinštejn Shop is an e-shop selling medieval reenactment oriented products. The items we sell take inspiration in the  14th century, but it is also possible to

order a different period items. Our primary trade are pewter seal matrixes and plaque belts.

____

Klinštejn Shop je e-shop zabývající se výrobou produktů určených lidem věnujícím se historickému šermu, či jinému způsobu ztvárňování historie.

Výrobky jsou zaměřeny převážně na období 14. stol., ale po domluvě se můžeme podívat i na období jiná.

Naším primárním artiklem jsou pečetidla a ozdobné bederní pásy.

Okrajově se též věnujeme výrobě částí zbroje, civilních kostýmů či kostýmních součástí bojového odění.

Klinstejn.cz

History of this project / Historie projektu

The birth of this e-shop is a direct consequense of my activities in the area of medieval reenactment and my membership in prijects  Družina pána z Klinštejna (ex-SHŠ Ronovci), SOCIETAS DRACONISTRARUM and Doba  Karlova.

As happened to many of my colleagues, I started trying to create stuff just because I could not afford it.

___

Vznik tohoto e-shopu je přímým následkem mých aktivit v oblasti reenactmentu a působení v projektech Družina pána z Klinštejna (ex-SHŠ Ronovci), SOCIETAS DRACONISTRARUM a Doba Karlova.

Jak tomu bylo u mnoha kolegů, člověk často začne vyráběz věci, když si je nemůže z nějakého důvodu koupit. Stejně tomu bylo i se mnou.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode